ขั้นตอนการสมัครงาน

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานบริษัท  ท่าสยาม  จำกัด

 


         2.กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามที่ บริษัท  ท่าสยาม  จำกัด ได้กำหนดไว้

         3.ส่ง
E-Mail มาที่
thasiam@thasiam.co.th
 

4.เสร็จสมบูรณ์  รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่